WHORSES (BE)

De Belgen van Whorses zijn zo recalcitrant dat ze maar zelf een liedje genaamd Wonderwall hebben opgenomen. Het klinkt echter niet als iets wat je met je akoestische gitaar bij een kampvuur tokkelt. Whorses brengt een andere vorm van ongevraagde muziek: dwarse punkrock dat op moleculair niveau alles doormidden snijdt. De namen in de band zijn overigens bijna even flamboyant als de muziek in kwestie: Harry Descamps, Baptiste Navarro, Timotheus de Beir en Tijl Van de Casteele. 

Whorses are contrarianism personified, even so much that they recorded a song called Wonderwall themselves. It doesn't exactly sound like something you’d strum with your acoustic guitar on a festival campsite to woo the girls. Whorses bring another form of unsolicited music: obstinate punk rock that cuts everything in half on a molecular level. By the way, the names in the band are almost as flamboyant as the music in question: Harry Descamps, Baptiste Navarro, Timotheus de Beir and Tijl Van de Casteele.

Playing: Thursday / Location: Worm 2 / Time: 23:10-23:50


You might also like: