Take a step back

Morning Tourist (UK)

Voor rafelige klanken die de winterse omgeving accentueren, kijk niet verder dan deze band. Morning Tourist vangt bijvoorbeeld dezelfde beladen sfeer als Big Thief, Elliott Smith en Pinegrove. Liedjes die de mooiste scènes schilderen: een soort tornado van onbeantwoorde en onbeantwoordbare vragen; vermeden waarheden, voortekenen; herinneringen – zonder ze echt op te lossen. En dat is stiekem best troostgevend.

When autumn falls, it's high time for ragged sounds that accentuate the environment. Morning Tourist, for example, captures the same charged atmosphere as Big Thief, Elliott Smith, and Pinegrove. Songs that paint the most beautiful scenes: a kind of tornado of unanswered and unanswerable questions; avoided truths, omens; memories - without actually resolving them. And secretly, that’s a very comforting thing.

Playing: Saturday / Location: De Doelen Down / Time: 19.30-20.10


You might also like: