FAQ

Is Left of the Dial toegankelijk voor rolstoelen?
Je kunt bijna overal zonder problemen naar binnen met je rolstoel, maar er zijn een paar locaties die door trappen minder toegankelijk zijn. Vermoed je dat dat je bezoek aan Left of the Dial moeilijk kan maken? Mail ons en wij zorgen dat er iemand klaar staat om je te helpen!  

Ik wil spelen op Left of the Dial, kan dat?
Je mag altijd een mailtje sturen naar bands@leftofthedial.nl, maar kijk eerst even bij band applications.

Mag ik foto’s maken tijdens Left of the Dial?
Uiteraard mag je met je telefoon zoveel foto’s maken als je wilt en vergeet ze niet op social media te delen met #lotd21! Voor professionele camera’s heb je een fotopas nodig. Mail naar info@leftofthedial.nl voor meer informatie.

COVID 19

Heb ik een testbewijs nodig om Left of the Dial te bezoeken?
Helaas zijn wij verplicht jullie om een test- of vaccinatiebewijs te vragen. Je hebt een ticket gekocht lang voordat dit bekend was, dus we hebben er alle begrip voor als je hierdoor niet meer naar het festival wil komen. Neem contact met ons op en we zorgen voor een refund van je ticket. Hopelijk zien we je dan volgend jaar zonder ingewikkelde checks terug! 
Heb je geen bezwaar tegen de coronapas en kom je naar Left of the Dial? Hou dan rekening met langere wachttijden bij de servicebalie. We doen ons uiterste best om iedereen zo snel mogelijk naar binnen te krijgen, maar het gaat door alle controles meer tijd kosten dan normaal. Als je ons wilt helpen, lees dan goed de servicemails die je ontvangt,  daarin staat precies wat je moet doen om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen. 

Wat heb ik precies nodig om bij Left of the Dial binnen te komen?
Om toegang te krijgen voor Left of the Dial heb je allereerst natuurlijk een ticket voor Left of the Dial 2021 nodig. Daarnaast is het ook verplicht ombij binnenkomst een vaccinatiebewijs of een negatief herstel- of testbewijs te tonen.
Je maakt ons het leven ’t makkelijkste als je de CoronaCheck-app hebt. Maar we accepteren ook met alle liefde een uitgeprinte versie van de QR-code, het gele vaccinatieboekje of een papieren testbewijs. Verder vragen we je ook nog om een geldig ID-bewijs. De volgorde waarop je alles paraat moet hebben bij de servicebalie is: Corona-check, ID, Left of the Dial-ticket. Als je daarmee in die volgorde klaarstaat, gaat het ’t snelst!

Bij de servicebalie op het Eendrachtsplein scannen we de QR-codes. Ook is er op dat plein een mobiele afhaalpost van Gemeente Rotterdam waar je een coronacheck polsbandje kunt afhalen op vertoon van de ID en de Check-app.

Niet gevaccineerd?
Als je niet gevaccineerd bent en gebruik wil maken van het Testen Voor Toegang kun je jezelf 24 uur voor aanvang van elke festivaldag gratis laten testen bij een locatie naar keuze op www.testenvoortoegang.org. Zodra je uitslag bekend is koppel je deze in de CoronaCheck-app (digitaal testbewijs).

Zeiden jullie nou “elke festivaldag”?
We kunnen in de CoronoCheck-app niet zien of iemand gevaccineerd, genezen of getest is en dus moeten we helaas iedereen elke dag controleren. Left of the Dial duurt langer dan 24 uur, dus heb je geen vaccinatiebewijs, zorg ervoor dat je voor elke dag een geldige test hebt. Op vrijdag begint het festival vroeger dan op donderdag, dus als je het een beetje handig uitkient, kun je voor die twee dagen dezelfde test gebruiken.
Hou je mail in de gaten voor de laatste informatie over de check-in-procedure, we zijn nog steeds bezig om dingen zo makkelijk mogelijk voor jullie te maken. Mocht er iets gebeuren waardoor we de hele procedure sneller kunnen laten gaan, horen jullie het!

Ik ben in het buitenland gevaccineerd, wat nu?
We zijn een internationaal festival, dus bij Left of the Dial accepteren we vaccinatiebewijzen uit alle landen. Twijfel je of we jouw vaccinatie- of herstelbewijs zullen herkennen? Mail ons van te voren, dan helpen we je!

Is het wel veilig om naar Left of the Dial te komen?
Garanties kunnen we natuurlijk niet geven, maar we zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat iedereen na afloop van het weekend in goede gezondheid naar huis kan gaan. Daarvoor zijn ontzettend veel maatregelen genomen. Een deel daarvan hebben vooral te maken met alles wat er achter de schermen gebeurt, voor een ander deel rekenen we op jullie medewerking.
Let op! Alle maatregelen kunnen op het laatste moment worden aangepast. Niet om jullie te pesten, maar als de overheden besluiten dat dingen anders moeten, dan passen we ons daarop aan!

Wat kan ik zelf nog meer doen om alles zo goed mogelijk te laten verlopen?
➖ Kom niet naar Left of the Dial als je gezondheidsklachten hebt, of als een van je huisgenoten Corona(klachten) heeft. 
➖ Volg alle aanwijzingen van het personeel nauwkeurig op. 
➖ Heb het wel nog steeds gewoon heel erg naar je zin!!

Moet ik een mondkapje dragen?
In Nederland is op dit moment nergens een mondkapje verplicht, behalve in het openbaar vervoer en op het vliegveld. Voel je je prettiger mét mondkapje? Gewoon opzetten, wij vinden het best!

Maar Corona is toch een hoax, waarom zo streng?
Sommige mensen zijn ervan overtuigd dat Corona niet bestaat, sommige mensen durven nooit meer naar buiten en weer anderen zitten daar een beetje tussenin. We hebben begrip voor elk standpunt en gelukkig is het een vrije wereld waarin iedereen zijn eigen mening mag verkondigen. Alleen is het niet aan ons om die discussie te voeren. Er zijn nu eenmaal bepaalde regels en daar moeten wij ons aan houden. We willen het beste voor onze werknemers, voor de artiesten en voor jullie, helemaal nu we zo lang hebben moeten wachten totdat we eindelijk iets mogen doen. Dat betekent dat wij voor een geweldig festival gaan zorgen en de discussie aan anderen overlaten!

Ik heb alles gelezen, maar ik heb nog steeds een vraag!
Dat begrijpen wij natuurlijk ook en daarom mag je altijd mailen met vragen naar info@leftofthedial.nl

Laatste update: 17-09-21

Is Left of the Dial accessible for wheelchairs?
Almost every Left of the Dial venue is wheelchair accessible, but there are a few locations that have stairs. Do you suspect that this might make your visit to Left of the Dial difficult? Mail us and we'll make sure someone is ready to help you!

I want to play on Left of the Dial, is that possible?
You can always send an email to bands@leftofthedial.nl, but please start by checking band applications.

Can I take pictures during Left of the Dial?
Of course you can take as many pictures as you want with your phone (and don't forget to share them on social media with #lotd21!) For professional cameras you’ll need a photo pass. Mail to info@leftofthedial.nl for more information.

COVID 19

Do I need proof of testing to visit Left of the Dial?
Unfortunately, we are required to ask you for a Covid-pass. You bought a ticket long before this became mandatory, so we fully understand if that makes you change your mind about visiting the festival. Contact us and we will arrange a refund of your ticket. Hopefully we'll see you again next year without complicated checks!
If you don’t have any objections to the Covid-check and are you coming to Left of the Dial, then take into account longer waiting times at the service desk. We are doing our utmost to get everyone in as quickly as possible, but it will take more time than usual due to all checks. If you want to help us, read the service emails you receive carefully, they tell you exactly what you need to do to make everything run as smoothly as possible.

At the service desk at Eendrachtsplein we scan the QR-codes. At that square there's also a post from the municipality where you can get a corona check wristband.

What do I exactly need to enter the festival?
To gain access to Left of the Dial, first and foremost you need a valid ticket to Left of the Dial 2021. In addition, you need any form of proof that you’re vaccinated, recovered, or have been tested negative for Covid in the last 24 hours.
We prefer an EU approved QR-code, but if we’ll also be happy to accept a printed version of any of the forementioned documents. Along with the QR-code or a printed document will also check of you have a valid ID, so be sure to have your passport, driver’s license or other ID card ready when you check in to Left of the Dial.

I have been vaccinated abroad, now what?
At Left of the Dial we accept vaccination certificates from each and every country. If for any reason you’re in doubt that we will accept your form of Covid-pass, free feel to contact us and we’ll help you out.

Is it safe to come to Left of the Dial?
There are no guarantees, but we’re doing everything humanly possible to make sure everyone will return to their homes in good health after the weekend. We have gone to great lengths to enhance safety levels, but to make it work, we will need your cooperation. In short: please follow directions from our staff and you’ll be fine.
Please note that all measures are subject to change up until the very last moment. We really do want to make things harder for you, but if government requires us to change certain measures, we will!

Which measures can I expect?
All shows have a mandatory maximum capacity of 75%, which means that you’re not allowed in, while your friends inside see that there is plenty of room for you. It also means that you have to be on time if you want to see a specific bands, when we’re at 75% of capacity, we’re full! We know this rule really doesn’t make any sense since you’ve all had your Covid-pass checked, but don’t blame us, blame the Dutch government…

Is there anything I can do myself to make everything run as smoothly as possible?
• Do not visit Left of the Dial if you have health problems, or if one of your housemates has (signs of) Corona.
• Have a necessary documents ready in the right order when checking in to Left of the Dial (Covid-pass, ID, ticket)
• Follow all directions carefully. We hate to be strict, but without all these rules there wouldn't have been a Left of the Dial at all this year, so please be cooperative
• Despite of all the regulations, please still try to enjoy yourself!

Should I wear a face mask?
You’re a not required to wear a face mask anywhere in the Netherlands, except for public transportations/airports. However if you feel better wearing a face mask, please feel free!

But I thought Covid was is a hoax, why so strict?
Some people are convinced that Corona doesn’t exist, some people never dare to go out again and others’ opinions are somewhere in between. We understand every point of view and fortunately it is a free world. Everyone is allowed to express their opinion, however, it is not up to us to participate in that discussion. At the end of the day, there are certain rules that we must (and will!) oblige. We want the best for everyone and most of all we want Left of the Dial to happen. If that means that this year we have to interrogate you upon arrival and use a 75% capacity, then we will.

I still have a question!
Please, if you have any questions don’t hesitate and email us at info@leftofthedial.nl

Last update: 16/09/21