The Pleasure Dome (UK)

Tijdens de dansavond Welcome To The Guilty Pleasure Dome was het de norm om alle goede en foute hits uit de popgeschiedenis met evenredige animo te omarmen. The Pleasure Dome uit Bristol doet dat in feite met het godganse leven: alle voorspoedigheden en tegenslagen worden met een volmondig ‘ja!’ beantwoordt door middel van pakkende post-punkliedjes, waarbij de praatzang van Bobby Spender toch altijd de volle kant van het glas benadrukt. The Pleasure Dome ziet vrijheid en een nieuw begin in pure onmacht. 

During Rotown’s Welcome To The Guilty Pleasure Dome club night, it was the norm to embrace both the good and bad hits from pop history with equal enthusiasm. In fact, The Pleasure Dome from Bristol does that with life in general: all of your daily prosperity and setbacks are answered with a resounding ‘yes!’ by means of catchy post-punk songs, with the sneer of Bobby Spender always emphasising the full side of the glass. The Pleasure Dome seeks freedom and a new beginning in pure impotence.

Playing: Saturday / Location: TBA / Time: TBA


You might also like: