The Cool Greenhouse (UK)

De hypnotiserende, zelfgebrouwen post-punk van The Cool Greenhousemaakt heel wat tongen los. Henry Rollins is een van de grootste fans en we snappen heel goed waarom. Van alle bands die tegenwoordig graag inspiratie halen uit The Fall (dat zijn er tegenwoordig heel veel) komt deze groep misschien wel het dichts bij. In plaats van te putten op het expressieve, zijn de teksten eerder abstract en absurd van aard: noise en pop vallen elkaars speelveld binnen en pure verwarring regeert.

The hypnotic, home-brewed post-punk of The Cool Greenhouse loosens quite a few tongues. Henry Rollins is one of their biggest fans and we understand completely why. Of all the bands who like to draw inspiration from The Fall (there are quite many of them nowadays), this group may be the closest kin. Instead of drawing on the expressive brooding wordplay, the lyrics are more abstract and absurd in nature: noise and pop invade each other’s playing field and confusion takes center stage.

Playing: Saturday / Location: TBA / Time: TBA


You might also like: