Take a step back

Mystic Peach (UK)

De naam doet misschien een psychedelisch flowerpower-achtige act vermoeden. Oké, Mystic Peach klinkt inderdaad bedwelmend, maar de asgrauwe betonnen post-grunge van dit gezelschap treft het geweten eerder als een verwrongen koortsdroom vol slechte trips en mentaal verderf. Fans van het hardste spul van Nirvana of het Canadese METZ zijn de slagroom bij dit verboden stukje fruit. 

Sure, the name might suggest some kind of psychedelic flower power-esque act. Well, admittedly, Mystic Peach does sound quite intoxicating, but the ashen slab of post-grunge they serve strikes the conscience more like a twisted fever dream full of bad trips and mental destruction. Fans of the headiest stuff by Nirvana or Canadian chaos agents METZ are the whipped cream compatible with this forbidden piece of fruit.

Playing: Friday / Location: V2_ / Time: 21:00-21:40

Playing: Saturday / Location: V11 / Time: 18:50-19:30


You might also like: