Lassie (DE)

Lassie uit Leipzig is alvast een van de genomineerde Left of the Dial-acts voor de meest flamboyante podiumoutfits (dat spreekt boekdelen aangezien we een punkzanger in paper maché ei mochten ontvangen). De uitbundige postpunk van Lassie klinkt te vreemd voor theater studenten, en te over-the-top voor de schuwe kunstenaar. De leukste outsiders dus: ze zijn misschien niet hip, noch maken ze de coolste en nieuwste muziek die er is, maar alle bijzondere interesses van Lassie komen naar voren op de meest spectaculaire, uitgesproken manier.

Lassie from Leipzig is already one of the nominated Left of the Dial acts for most flamboyant stage outfits (that speaks volumes, since we received a punk singer dressed in paper maché egg). Lassie's exuberant post-punk sounds too strange for theater students, and too over-the-top for the reclusive artist. Indeed, the nicest outsiders: they may not be hip, nor do they make the coolest, newest music out there, but all of Lassie's special interests permeate through on stage in the most spectacular, outspoken way.


You might also like: