Hamish Hawk (UK)

De grauwe, grillige croonerpop van de in Edinburgh gebaseerde Hamish Hawk roept vergelijkingen op met Nick Cave, The Veils en Scott Walker. De clip van het prachtige Calls To Tiree is zo’n beetje de tegenpool van The Safety Dance van Men Without Hats: geen kleurrijke renaissance fair waarbij iedereen euforisch naar hun handen kijkt, maar een desolaat schouwspel aan de Schotse kust. Hawk is een theatrale, charismatische artiest die de zware thema’s moeiteloos naar zijn hand kan buigen. Op het debuut Heavy Elevators bezingt hij persoonlijke impressies van toevallige ontmoetingen, half-herinnerde gesprekken, heksenuurpanieken en vijandige overnames.

The gritty, whimsical crooner pop of Edinburgh-based Hamish Hawk evokes comparisons to Nick Cave, The Veils and Scott Walker. The clip of the beautiful Calls To Tiree is pretty much the opposite of The Safety Dance by Men Without Hats: not a technicolor renaissance fair where everyone looks euphorically at their hands, but a desolate spectacle on the Scottish coast. Hawk is a theatrical, charismatic artist who can effortlessly bend heavy themes to his will. On the debut Heavy Elevators he sings about personal impressions of chance encounters, half-remembered conversations, witch-hour panics and hostile takeovers.

Playing: Thursday / Location: TBA / Time: TBA

Playing: Friday / Location: TBA / Time: TBA


You might also like: