Vieze Meisje (BE)

Het universum is onverschillig voor wat er op dit drijfnatte aardbolletje gebeurt en wie binnen de kringen van het Vlaams/Nederlandse duo Vieze Meisje bewegen moet dat gegeven accepteren en zelfs omarmen. Maya Mertens en Alan van Rompuy bieden een bijzonder schouwspel van spoken word, heftige elektronische beats en performancekunst. Wie hoognodig de resetknop van het bestaan moet indrukken, is bij Vieze Meisje meer dan welkom.

The universe is indifferent to what’s happening on this pale blue dot and whoever moves within the inner circle of Flemish/Dutch duo Vieze Meisje has to accept and even embrace this very fact. Maya Mertens and Alan van Rompuy offer a soul-scrambling spectacle of spoken word, intrusive electronic beats and performance art. Anyone who urgently needs to press the reset button within their menial existence is more than welcome at a Vieze Meisje-show.

Playing: Friday / Location: TBA / Time: TBA


You might also like: