Tiña (UK)

Soms is een gesprek het juiste medicijn om de interne gemoederen te bedaren. Positive Mental Health Music, het intrigerende debuut van de Britse artrockers Tiña, mediteert op wat Sigmund Freud ‘talking cure’ noemt: zoeken naar kleine lichtpuntjes binnen de eeuwige existentiële twijfel. Het eerste album uitgebracht op het nu gerenommeerde Speedy Wunderground (black midi, Black Country, New Road) zit vol prachtige melancholiek, duistere gedachtenglimpen en ontroerende, quasi-ironische ontboezemingen. 

Sometimes a conversation is the right medicine to calm stirring internal feelings. Positive Mental Health Music, the intriguing debut of British art rockers Tiña, meditates on what Sigmund Freud calls 'talking cure': searching for small points of light within the eternal existential doubt. The first album released on the now renowned Speedy Wunderground label (black midi, Black Country, New Road) is full of touching melancholy, dark glimpses of thought and moving, quasi-ironic outpourings.

Playing: Thursday / Location: TBA / Time: TBA

Playing: Friday / Location: TBA / Time: TBA


You might also like: