Take a step back

The Byker Grove Fan Club (UK)

Dit ongeregelde zooitje beschrijft hun muziek als “post-macho noise pop”, wat eigenlijk een deftiger idioom is voor muziek om héél slecht op te gaan. Sterker nog: The Byker Grove Fan Club begon als excuus om biertjes te tanken en je onverstoorbaar te kunnen gedragen als een malloot. De muziek zelf – een uitgemergelde verknipte post-hardcore ratjetoe verwant aan Big Ups en Shellac – laat vanzelfsprekend weinig aan subtiliteit over.

This unruly mess describes its music as “post-macho noise pop”, which is actually a more genteel idiom for music to break bad to in glorious, tempestuous fashion. In fact, The Byker Grove Fan Club started out as a mere excuse to tank beers and behave imperturbably like some deranged moron on a daily basis. The music itself – an emaciated twisted post-hardcore hodgepodge akin to Big Ups and Shellac – obviously doesn’t hang its hat on subtlety.

Playing: Friday / Location: Tech Noir / Time: 16:20-17:00

Playing: Friday / Location: Perron Main / Time: 21:10-21:50


You might also like: