Saloon Dion (UK)

‘My heart will go ooooooooon!’, zong Celine Dion ooit eens. Als het aan de Britse post-punk boefjes van Saloon Dion ligt hoef je je nóóit te verontschuldigen voor het volgen van je eigen hart. Aan de ene kant is de band geïnspireerd door Robert Palmer, en aan de andere kant van dat spectrum staat Fat White Family. Wat hebben die nu met elkaar gemeen? Nou… meer dan je denkt: deze band is verslavend en een tikkeltje naargeestig, met liedjes die zelfvermaak als voornaamste doel hebben. Een soort heftige, twee-biertjes-te veel versie van eigenliefde in de vorm van een band. Wat is daar nu niet leuk aan?

“My heart will go ooooooooon!” Celine Dion once belted. If it’s up to the British postpunk scallies of Saloon Dion, you’ll never have to apologize for following your own heart. On the one hand, the band is inspired by Robert Palmer, and on the other end of that spectrum stands Fat White Family. What do they have in common now? Well… more than you think: this band is both addictive and a bit dreary, with songs that list self-entertainment as their main objective. A kind of intense, two-beers-too many version of self-love in the shape of a band. What’s not to like about that?

Playing: Friday / Location: TBA / Time: TBA


You might also like: