Qlowski (UK)

Aan veel postpunk-bands kun je horen dat ze daadwerkelijk beïnvloed zijn door de spanningen in de 21ste eeuw. Maar het Italiaans-Britse Qlowski voelt eerder als een band uit de hoogtijdagen van X-Ray Spex, Sugarcubes en Television. Liedjes plukken vaak invloeden uit bijzondere historische gebeurtenissen, zoals de Vrouwelijke Volk Bescherming Eenheden in Koerdistan en het werk van de Italiaanse dichter/filmmaker Pier Paolo Pasolini. Een band met een unieke invalshoek, spannende materie en een overvloed aan passie.

You can tell from many postpunk bands that they are directly influenced by the tensions in the 21st century. But the Italian-British outfit Qlowski feel more like a band from the heydays of X-Ray Spex, Sugarcubes and Television. Songs often draw influences from specific historical events, such as the Women’s Protection Units in Kurdistan and the work of the Italian poet/filmmaker Pier Paolo Pasolini. A band with a fascinating MO and an abundance of passion.

Playing: Friday / Location: TBA / Time: TBA


You might also like: