Petersburg (NL)

Petersburg is een van de meest mysterieuze en unieke indie bands van Nederland: het wonderbaarlijke debuut Show leent elementen van The Velvet Underground, Sparklehorse en The Unicorns, maar blijft heerlijk ondoorgrondelijk. Soms kabbelt de muziek teder voort, soms spint de band gerust liedjes van 10 minuten uit een klevend web van noise en feedback. De 020 tegenhanger van Lewsberg: en minstens zo beklemmend en uniek.

Petersburg are one of the most mysterious and unique indie bands active in the Netherlands: their wonderful 2018 debut Show borrows elements from The Velvet Underground, Sparklehorse and The Unicorns, but remains wonderfully inscrutable. Sometimes the music gently ripples along, sometimes the band spins 10-minute songs from a sticky web of noise and feedback. The 020 counterpart of Lewsberg, and just as elusive and unique.

Playing: Friday / Location: Worm 2 / Time: 19:50-20:30


You might also like: