Take a step back

Pet Shimmers (UK)

Het gezelschap Pet Shimmers bestaat uit oude en nieuwe gezichten uit de hechte muziekscene van Bristol. De band past een vergelijkbaar grassroots-gerichte principe toe als bijvoorbeeld Crack Cloud of Black Country, New Road: een veelheid aan ideetjes samenbrengen binnen genre-overschrijdende indie-anthems. Het woord ‘nee’ komt niet vaak voor in het vocabulaire van Pet Shimmers, waardoor de liedjes constant in een boeiend spanningsveld tussen kwetsbaar, grappig, existentieel en urgent bewegen. Kortom, deze vriendengroep viert de chaos van het bestaan door alles te omarmen. Met nu nog meer veren in hun achterste – van onder andere Stereogum en DIY Magazine – keert de band terug naar Left Of The Dial.

Pet Shimmers are made up of old and new faces from Bristol's tight-knit music scene. The band applies a similar grassroots principle as, for example, Crack Cloud or Black Country, New Road: bringing together a multitude of ideas within genre-crossing indie anthems. The word "no" doesn't come up often in Pet Shimmers' vocabulary; their songs constantly move in a captivating tension between vulnerable, funny, existential and urgent. In short, this group of friends celebrates the chaos of existence by embracing pretty much everything. With even more accumulated praise – from Stereogum and DIY Magazine, among others – the band returns to Left Of The Dial.

Playing: Thursday / Location: V11 / Time: 20:00-20:40

Playing: Friday / Location: Time is the new space / Time: 16:30-17:10


You might also like: