Take a step back

Peaness (UK)

Serieus, Peaness hebben heel hard hun best gedaan om blije liedjes met blije melodieën te schrijven. Het leven staat zoveel gelukzaligheid alleen niet toe, potverdorie. Maar geluk bij ongeluk: je wordt ontzettend blij van de fuzzy, met galgenhumor overladen indie rock van Rachel Williams, Jess Branney en Carleia Balbenta. Peaness schrijft zo ontnuchterend als grappig over (bijvoorbeeld) de imagoverschillen tussen IRL vs. online en de onrealistische schoonheidsidealen die we onszelf opleggen. Kortom, Peaness is realness verpakt in verdraaid catchy bangers van de bovenste plank.

Seriously, Peaness have been bending over backwards to write happy songs with happy melodies. Life just won't allow it, goddammit. Serendipitously, the fuzzy, forked-tongued indie rock of Rachel Williams, Jess Branney and Carleia Balbenta actually makes you very happy. Peaness write as soberingly as hilariously about (for example) the image disparities between IRL vs. online and living up to unrealistic beauty standards. In short, Peaness is realness wrapped in slightly twisted, ultra catchy top-shelf bangers.

Playing: Thursday / Location: De Doelen Up / Time: 19:00-19:40

Playing: Friday / Location: Perron Left / Time: 22:00-22:40


You might also like: