Take a step back

Oscar Browne (UK)

Hosted by: So Young


Oscar Browne speelt in dienst van veel opkomende bands in Engeland, maar als solo-muzikant en songwriter komen zijn talenten op bijzondere wijze samen. Zijn eerste single ‘Never Quite Right’ is een wonderbaarlijke, niet voor de hand liggende samenkomst van stijlen. Aan de ene kant horen we de rustieke pracht van Britse folk, maar het gebruik van drumcomputers en elektronica geven de muziek iets buitenaards. Grappig genoeg gaat het nummer over het constante conflict om iets te scheppen dat je tussen je oren hoort, en dat nooit helemaal kunnen vastleggen. Juist dat ongrijpbare maakt Browne’s muziek zo fraai.

Jeugdige bluf, een brandende zucht  naar nieuwe geluiden, en in vele opzichten de geestelijke opvolger van NME en Music Maker tijdens de hoogtij van de popjournalistiek. So Young is het Engelse muziekblad dat de coolste opkomende bands uit de UK vaak hun eerste platform biedt. Het feit dat Left Of The Dial en So Young er ook graag zo vroeg mogelijk bij zijn, maakt deze samenwerking een droom van een match om de nieuwste lichting iconische gitaarbands te presenteren.

Hosted by: So Young

 

Oscar Browne plays for many up-and-coming bands in England, but as a solo musician and songwriter, his talents really come together in a very distinct way. His first single 'Never Quite Right' is a wonderful, non-obvious convergence of styles. On the one hand we hear the rustic splendor of British folk, but the use of drum computers and electronics give the music something otherworldly. Funnily enough, the song is about the constant conflict to create something that you hear between your ears, and the quest to never quite capture it. It’s precisely that elusiveness that makes Browne's music so beautiful.

 

A healthy swagger and a burning thirst for new sounds make them in many ways the spiritual successor of NME and Music Maker during the heyday of pop journalism. Indeed, So Young is the UK magazine offering the coolest upcoming bands from the UK their first platform. The fact that Left Of The Dial and So Young are both notorious early adopters makes this collaboration a dream of a match to present the latest crop of iconic bands.

Playing: Friday / Location: De Doelen Up / Time: 18:50-19:30


You might also like: