Take a step back

mui zyu (UK/ HK)

"fantastical dreampop inspired by Chinese folklore, laidback and danceable"

De muziek van Mui Zyu ademt een suggestieve en experimentele essentie, die wordt gekenmerkt door borrelende percussie en intrigerende texturen. Haar verfijnde pianomelodieën worden bijgestaan door vervormde klanken die een delicaat raamwerk creëren dat Mui Zyu’s verhaal subtiel omhult. Door slim gebruik van gelaagde synthesizers en een slaaplied-achtige melodie weet Mui een geruststellende en introspectieve sfeer te scheppen waarin ze de luisteraar naar een alternatieve wereld gidst, geweven uit haar persoonlijke fantasieën en grenzeloze verbeelding.

Mui Zyu's music exudes an evocative and experimental essence, characterized by burbling percussion and unnerving textures. Rooted in Chinese folklore, her compositions feature delicate piano melodies enveloped in distorted sounds, forming a fragile framework that encapsulates Mui Zyu's narrative. Through sticky synths and a lullaby-like melody, Mui skillfully crafts a comforting and introspective ambiance, ushering the listener into an alternate realm woven from her personal fantasies and boundless imagination.FRIDAY | Worm 2 | 20.40 - 21.20

SATURDAY | Waalse Kerk | 21.40 - 22.20


You might also like: