Loose Articles (UK)

Tree heeft haar debuut tv-optreden gehad op Sunday Politics. Louise woonde vroeger in Duitsland en ontwierp footy-kits. Erin had ooit haar zinnen gezet op de wereldheerschappij van Muay Thai Boxing. Natalie woonde een paar jaar geleden in een naturistenpark in Canada. Oja, samen vormen ze de leukste nieuwe politieke ragpunkband aan de andere kant van het Kanaal, Loose Articles. Ze stonden al in het voorprogramma van Foo Fighters, en nu staan ze op Left Of The Dial. Zo hard kan het dus gaan.

Tree has had her debut TV appearance on Sunday Politics. Louise used to live in Germany and designed footy kits. Erin had once set her sights on the world domination of Muay Thai Boxing. Natalie lived in a naturist park in Canada a few years ago. Oh right, together they form the coolest new political noise punk band on the other side of the Channel, Loose Articles. They performed as the support act for Foo Fighters not too long ago, and now they are playing Left Of The Dial. That’s all you need to know.

Playing: Friday / Location: Cancelled / Time: Cancelled

Playing: Saturday / Location: Perron 3 / Time: 22:00-22:40


You might also like: