James Sullivan (UK)

James Sullivan is zo’n gast die intussen meer bandjes heeft gehad dan aanstekers: namen als The Briefs, The Shocks en More Kicks vliegen je om de oren bij het lezen van zijn biografie. Alles ging natuurlijk super bevlogen, hals-over-kop en DIY: maar bij elk avontuur raakt Sullivan een klein beetje wijzer, fijnzinniger en bekwamer. Onder zijn eigen naam komt de muziek eindelijk tot wasdom, al is dat in zijn geval ook weer relatief: deze man schudt nu achteloos powerpophits uit de mouw waarbij de rafelrandjes en het kloppende hart volop intact blijven. Fans van Buzzcocks, The Replacements en Big Star: ga klaar staan!

James Sullivan is the type of guy who has had more bands than lighters: names like The Briefs, The Shocks and More Kicks are fired in quick succession when reading his biography. Zest and zeal were obviously rife, a head over heels DIY spirit that seems to be in endless supply: but after every adventure Sullivan gets a little wiser, more concise and more skilled. Under his own name, the music finally comes to maturation, although in his case that’s a relative thing: this man churns out power pop hits like second nature, frayed edges and big beating heart fully intact. Fans of Buzzcocks, The Replacements and Big Star shall rejoice!

Playing: Saturday / Location: TBA / Time: TBA


You might also like: