Take a step back

Huub Prins (NL)

Huub Prins beschikt over een arsenaal geestdriftige, verdomd catchy popsongs met typische eighties charme. Het Nederlandstalige lofi-project lijkt voor Elias Elgersma aanvankelijk een curieuze hinkstapsprong van The Homesick. Stiekem horen we op het geweldige debuut Hoofdpersoon Elgersma’s meest persoonlijke liedjes tot dusver. Als Huub zingt hij over zijn slechte gewoontes en zijn relaties met een ontwapenende knipoog. In plaats van een zelfhulpboek erbij te pakken, schept deze muzikant een crooner alter-ego om die problemen kenbaar te maken. Creativiteit kunnen we Elgersma nooit ontzeggen.

Huub Prins has an arsenal of plucky, infuriatingly catchy pop songs warped with an eighties charm. For The Homesick’s Elias Elgersma, this Dutch-sung lo-fi project initially seems to Elias Elgersma to be a curious side quest. Secretly, the great debut Hoofdpersoon (Dutch for ‘main character’) contains Elgersma's most personal, self-reflecting songs to date. As Huub, he sings about his bad habits and his relationships with a disarming earnesty. Instead of using a self-help book, this musician creates a crooner alter ego to carry these issues from the shadows. Resourceful indeed, not to mention highly entertaining.

Playing: Friday / Location: NSR / Time: 16:40-17:20


You might also like: