Take a step back

Home Counties (UK)

Home Counties vecht tegen de slopende sleur des leven met een speelse combinatie van Britpop en post-punk. Inderdaad, boos in de microfoon schreeuwen is soms iets te makkelijk, dus deze band tast dieper in de buidel en probeert de weltschmerz met wrange humor te omlijsten. Als je de volgende dag weer om zes uur uit bed moet rollen voor de zoveelste vermoeiende negen-tot-vijf-week, is het goed om te weten dat Home Counties aan jouw kant staat.

Home Counties combat the grueling grind of life with a playful combination of Britpop and post-punk. Indeed, yelling disenchanted chants into the microphone is sometimes a little too easy, so this band digs a bit deeper into the psychological pit and tries to frame the weltschmerz with a wry sense of humor. If you have to roll out of bed at 6am the next day for yet another exhausting nine to five week, it's good to know that Home Counties are on your side.

Playing: Thursday / Location: Perron Small / Time: 23:20-00:00

Playing: Friday / Location: Worm 2 / Time: 17:20-18:00


You might also like: