Take a step back

Hallan (UK)

Het repetitiehok van postpunk-belofte Hallan is meer epic dan die van elke willekeurige band: een 18e-eeuws fort gebouwd in de zijkant van een heuvel en omgeven door een groot bos. In deze dramatische omgeving ventileert frontman Conor Clements de frustraties, onzekerheden en gebeurtenissen van vroege volwassenheid. Die frustraties zijn bezaaid met observerende po√ęzie en berichten van geruststelling dat je niet alleen bent in deze overweldigende, ondoorgrondelijke wereld. Hallan trekt invloeden van de mensen je elke dag tegenkomt – in de gangen van de supermarkt, op je Facebook-feed, en natuurlijk de fucking buren.

Post-punk upstart Hallan's rehearsal studio must be more epic than yours: an 18th-century fortress built on the side of a hill and surrounded by a large forest. In this dramatic setting, frontman Conor Clements vents the frustrations, insecurities and unfortunate events of early adulthood. Those frustrations are littered with observational poetry and messages of reassurance that you are not alone in this overwhelming, unfathomable world. Hallan draws influences from the people you meet every day - in the supermarket aisles, on your Facebook feed, and of course the fucking neighbors.

Playing: Thursday / Location: Worm 1 / Time: 20:40-21:20

Playing: Friday / Location: Perron Left / Time: 23:40-00:20


You might also like: