Gwenifer Raymond (UK)

Welsh gitarist Gwenifer Raymond hakt haar eigen identiteit uit binnen de American Primitive stroming waarbij artiesten als William Tyler en Marisa Anderson furore maken. Haar benadering heeft iets stormachtigs en duisters, alsof je naar korrelige oude zwart-wit beelden van een groot weids landschap kijkt. Inktzwart, expressief en betoverend: de muziek van Gwenifer Raymond vertelt verhalen die woorden overbodig maken.

Welsh guitarist Gwenifer Raymond has carves out her own identity within the American Primitive movement that features artists such as William Tyler and Marisa Anderson. There's something stormy and dark about her approach to the guitar, as if you're looking at grainy old black-and-white images of a vast open landscape. Ink-black, expressive and enchanting: the music of Gwenifer Raymond tells stories that make words superfluous.

Playing: Saturday / Location: TBA / Time: TBA


You might also like: