Take a step back

ĠENN (UK)

Zoals het een band betaamt die hun naam ontleent aan het Maltese woord voor razernij, gedijt ĠENN prima tussen de chaos. Dit collectief lijkt vervloekt door crisis: overvallen, juridische geschillen, samenwerkingen op afstand en drie bandleden die plots vanuit Malta naar Brighton verhuisden. Het had een steungroep kunnen zijn, maar ze hebben besloten om in plaats daarvan een band te beginnen. Eerlijk is eerlijk, eigenlijk is dat een beetje hetzelfde, maar dan met een hypnotiserende mix van psych en post-punk als extra bonus.

As befits a band that takes their name from the Maltese word for frenzy, ĠENN thrive in the midst of chaos. This collective seems cursed by crisis after crisis: robberies, legal disputes, remote collaborations and three band members who suddenly moved from Malta to Brighton. It could have been a support group but instead they decided to start a band. To be fair, it's kind of the same thing, but with a hypnotic mix of psych and post-punk as an extra bonus.

Playing: Thursday / Location: Roodkapje / Time: 19:20-20:00

Playing: Friday / Location: NSR / Time: 21:40-22:20


You might also like: