Take a step back

Folly Group (UK)

Hosted by: So Young
Dit is misschien wel de meest eigenwijze band van Left of the Dial te noemen. Hoekig, puntig, eigenaardig en verfrissend; als een geometrische vorm die zover uit zijn verband is getrokken, dat er niks meer van over is. De muziek is ingewikkeld, maar verrassend opzwepend en gladgestreken. Het doet je denken aan Mario Kart’s beruchte Rainbow Road, gevormd in een band vol baldadigheid en bandieten.

Jeugdige bluf, een brandende zucht  naar nieuwe geluiden, en in vele opzichten de geestelijke opvolger van NME en Music Maker tijdens de hoogtij van de popjournalistiek. So Young is het Engelse muziekblad dat de coolste opkomende bands uit de UK vaak hun eerste platform biedt. Het feit dat Left Of The Dial en So Young er ook graag zo vroeg mogelijk bij zijn, maakt deze samenwerking een droom van een match om de nieuwste lichting iconische gitaarbands te presenteren.

Hosted by: So Young
Folly Group is probably the most stubborn band of the whole festival. It’s rugged, pointy, peculiar and startling. It feels like a geometrical shape that’s twisted and distorted so much you won’t recognize it anymore. The music is complicated, yet surprisingly rousing and smooth. Think of the notorious Rainbow Road in Mario Kart, but shaped into a blasting band of mischief and outlaws.

A healthy swagger and a burning thirst for new sounds make them in many ways the spiritual successor of NME and Music Maker during the heyday of pop journalism. Indeed, So Young is the UK magazine offering the coolest upcoming bands from the UK their first platform. The fact that Left Of The Dial and So Young are both notorious early adopters makes this collaboration a dream of a match to present the latest crop of iconic bands.

Playing: Saturday / Location: Perron Small / Time: 17:00 – 17:40

Playing: Saturday / Location: Rotown / Time: 22:50 - 23:30


You might also like: