Fake Turins (UK)

Fake Turins kun je al bijna geen band meer noemen: het is meer een soort kunstbeweging die voor de helft uit muziek bestaat en voor de helft uit visuals: twee kanten van dezelfde munt die elkaar continu beïnvloeden. Dominic Rose is de man die al die ongebreidelde creativiteit in de juiste banen leidt: de eindeloze groove en het naar voren brengen van niet voor de hand liggende elementen bepalen grotendeels de koers. Fans van Talking Heads, Primal Scream en Ought zijn hier op het juiste adres.

You can hardly call Fake Turins a band anymore: it is more a kind of art movement that consists of half music and half visuals. Ergo, two sides of the same coin that continuously influence each other. Dominic Rose is the man who directs all that unbridled creativity in the right direction: the endless groove and the bringing forward of non-obvious elements largely determine the course. Fans of Talking Heads, Primal Scream and Ought have come to the right place.

Playing: Thursday / Location: TBA / Time: TBA

Playing: Friday / Location: TBA / Time: TBA


You might also like: