Egg Idiot (DE)

Weinig is bekend over Egg Idiot uit Leipzig, behalve dat ze zichzelf waarschijnlijk niet super serieus nemen, houden van sprookjes vertellen en bovenal een beetje dwars ingesteld zijn. De macabere, cartooneske noisepunk doet sporadisch denken aan Brainiac, DEVO, Mr Bungle, Butthole Surfers en Ween. De grens tussen speels en sinister wordt in elk geval een stukje vager: net als ieder kip-ei verhaal is er geen touw aan vast te knopen. Het enige wat er op zit is de waanzin gewoon te ondergaan en volop te omarmen.

Little is known about Egg Idiot from Leipzig, except that they probably don't take themselves super seriously, like to tell fairy tales and above all, are a bit contrarian in their instincts. Their macabre, cartoonish noise punk is sporadically reminiscent of Brainiac, DEVO, Mr Bungle, Butthole Surfers and Ween. The line between playful and sinister is in any case becoming a lot more blurred here: just like any chicken-and-egg story, there is nothing to clutch onto. The only thing left to do is to undergo the madness and fully embrace it.

Playing: Friday / Location: Roodkapje Expo / Time: 21:50-22:30


You might also like: