Take a step back

Carriegoss (FR)

"Sway to songs that navigate between dance and darkwave"

Carriegoss belichaamt de elektronische ontdekkingsreis van Gwladys Orbs. Onder deze naam creëert ze behendig composities die de raakvlakken tussen dance en darkwave verkennen. In haar creaties worden vocale melodieën naadloos verweven met uitgesproken ritmes, verleidelijke baslijnen en suggestieve lagen van ijzige synthesizers. Ondanks de koele en afstandelijke sfeer van haar muziek, trekt Gwladys luisteraars naar binnen met haar meeslepende stem, en nodigt hen uit om te dansen tot het ochtendgloren, alle tijdsbeperkingen achter zich latend.

Carriegoss embodies the electronic exploration masterminded by Gwladys Orbs. Operating under this moniker, she adeptly crafts compositions that navigate the intersections of dance and darkwave. In her sonic creations, vocal melodies seamlessly intertwine with pronounced rhythms, enticing basslines, and evocative layers of icy synthesizers. Despite the chilly and distant aura of her music, Gwladys draws listeners in with her captivating voice, inviting them to dance until the break of dawn, leaving behind the constraints of time itself.Friday | V2_ | 16.30 - 17.10

Saturday | Sahara | 20.10 - 20.50


You might also like: