Take a step back

Borokov Borokov (BE)

Zelfs in tijden van de pandemie hielden de Vlaamse synthpop-muiters Borokov Borokov de vinger stevig aan de pols. Met Enkele Duetten legden ze nadruk op sociaal contact en op Wachtmuziek waren ze wat pragmatischer: als je maandenlang moet wachten voordat concerten weer mogen, is wachtmuziek gewoon heel handig. Al die geruchten dat Borokov Borokov zo’n chaotisch zootje ongeregeld is, zijn dus best overdreven. Dit is een band voor het volk, en liedjes over Oude Telefoons, Dansende Mensen en de Doodgewone Man zijn daarvan het levende bewijs.

Even in times of the pandemic, Flemish synthpop mutineers Borokov Borokov kept their finger urgently on the pulse. With Enkele Duetten (A Couple Of Duets) they emphasized social contact and with Wachtmuziek (Hold Music) they were a bit more pragmatic: if you have to wait for months before concerts are allowed, hold music comes in very handy. All those folk tales that Borokov Borokov are a bunch of chaos agents are blown a bit out of proportion. This is a band of the people, and songs about old telephones, dancing people and ordinary guys are living proof.

Playing: Friday / Location: NSR / Time: 20:00-20:40


You might also like: