Take a step back

Bo Gritz (UK)

"All-destroying electronic violence"

Met hun alles vernietigende elektronische geweld weet het Londense trio Bo Gritz een geluid te creëren dat angstaanjagend en lomp is. Hun muziek klinkt als zware machines die metaal verpletteren en mannen die tegelijkertijd op aanbeelden slaan, als een fabriek op de piek van hun productie. Het is moeilijk om een genre vast te stellen, maar post-punk en noise komen in de buurt, net als Sleaford Mods-achtige rap en industrial. Dit is hoe dan ook het beste live te beleven, dus bij zijn is meemaken!

With their all-destroying electronic violence, the London trio Bo Gritz knows to form a sound that is terrifying and blunt. Their music sounds like heavy machinery crushing metal and men pounding on anvils simultaneously, like a factory at its peak of production. It’s hard to pinpoint a genre, but post-punk and noise come to mind, as well as Sleaford Mods-esque rap and industrial. This one is definitely best experienced live, so don’t miss out.Friday | Poing | 22.10 - 22.50

Saturday | Sahara | 22.50 - 23.30


You might also like: