Baby’s Berserk (NL)

Baby’s Berserk werd twee jaar geleden geboren dankzij een gezond dieet van rave-cassettes uit de jaren 90 en no wave. Deze alliantie van Lieselot Elzinga en Mano Hollestelle – ook bekend van hun sleutelrollen bij de Mauskovic Dance Band – plus de Canadese artiest Puggy Beales, werd opgericht met het idee een nieuwe draai te geven aan underground rave en housecultuur. Later voegde Silia Hollestelle zich ook bij de band en bracht de singles ‘What I Mean’ en ‘Sleepless’ uit op het Zwitserse label Bongo Joe. Fans van De Ambassade en Factory Floor zijn op hun plek in de donkere grotten van Baby’s Beserk.

Baby's Berserk was born two years ago on a healthy diet of 90's rave cassettes and no wave. This alliance of Lieselot Elzinga and Mano Hollestelle – also known for their key roles in Mauskovic Dance Band – plus Canadian artist Puggy Beales, was founded with the idea of giving a new twist to underground rave and house culture. Later Silia Hollestelle also joined the band, releasing the singles 'What I Mean' and 'Sleepless' on the Swiss label Bongo Joe. Fans of De Ambassade and Factory Floor will feast in Baby’s Beserk’s dark wave caverns.

Playing: Thursday / Location: Perron 2 / Time: 22:00-22:40


You might also like: