Festival Regulations

We zijn niet heel moeilijk, maar er zijn wel een paar dingen waar je je aan moet houden.

  • Heb respect voor elkaar. Racistisch, fascistisch, nationalistisch, seksistisch en/of algemeen irritant gedrag is niet toegestaan;
  • De organisatie behoudt zich het recht voor om iemand te allen tijde de toegang tot het festival te ontzeggen en dan vooral als je je niet aan de eerste regel houdt. In geval van twijfel of discussie heeft de festivalorganisatie, of de verantwoordelijke in kwestie altijd gelijk;
  • Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op;
  • Harddrugs, wapens, zelf meegebrachte drank, huisdieren, didgeridoo’s en vuurwerk zijn niet toegestaan;
  • Met de aanschaf van een ticket of betreding van het festival, ga je automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Geld en spullen zijn vervangbaar, je lichaam niet. Daarom willen we je graag op nog twee dingen wijzen:

  • Word je lastiggevallen of voel je je onveilig? Meld het, waar je ook bent, direct aan het personeel. Iemand van de bar, de portier, een van de vrijwilligers, het maakt niet uit, iedereen staat klaar om je te helpen;
  • Bescherm je oren. We verkopen oordoppen, maak daar gebruik van. Dan kun je in de toekomst ook nog van concerten genieten.

Almost anything goes at Left of the Dial, but we're strict about a few things...

- Have respect for eachother. Racist, fascist, nationalist, sexist and/or generally annoying behavior is not allowed;
- The organization reserves the right to deny anyone access to the festival at any time, especially if you do not comply with the first rule. In case of doubt or discussion, the festival organization or the person responsible is always right;
- Always follow the directions of the staff;
- Hard drugs, weapons, pets, didgeridoos and fireworks are not allowed, you're not allowed to bring your own drinks (don't worry, we have plenty to drink);
- By purchasing a ticket or entering the festival, you automatically agree to the Terms and conditions .

Money and possessions are replaceable, your body is not. That is why we would like to point out two more things:
- Are you being harassed or do you feel unsafe? Wherever you are, contact the staff at site immediately. Either a bartender, a bouncer, or one of our volunteers, it doesn't matter, everyone is ready to help you;
- Protect your ears. We sell earplugs, use them. You also want to enjoy concerts in the future!