LEFT OF THE DIAL MUSIC CONFERENCE

VRIJDAG 18 OKTOBER

De meest compacte, maar uiterst effectieve muziekconferentie vindt plaats in poppodium Annabel waar je vanaf 12.00 uur welkom bent. Het programma begint om 12.30 uur en eindigt om 15.30 uur. Aansluitend is er een borrel in het café van Annabel, maar om 16.00 uur gaan we weer door met belangrijkere zaken: het muziekprogramma van Left of the Dial!
Pro Tickets geven toegang tot het volledige festival plus de conferentie, voor meer informatie, klik hier.

Pro Tickets


12.30 – 13.20 // ROOM 1

Als festival ben je nergens zonder artiesten, maar hoe verander je ‘gewoon een paar bands’ in de perfecte line-up? Enoma Amayo (Motel Mozaique, Rotterdam), Harry Dodson (Outer Town, Bristol) en Stefan Reichmann (Haldern Pop, Haldern) vertellen over alles wat er nodig is om een gebalanceerde line-up samen te stellen. Ze bespreken zowel de artistieke kant van het werk (bijvoorbeeld hoe ze beslissen welke artiesten in het profiel van hun festival passen), als meer praktische zaken, zoals hoe lang ze van te voren beginnen met het boekingsproces, of hoe ze kunnen inschatten wat een band moet kosten. Onder leiding van Rick Morton.

13.30 – 14.20 // ROOM 1

Als je net een band begint, staan de managers, labels en boekingskantoren meestal niet direct voor je in de rij. Je hebt dan geen andere keus dan alles gewoon zelf te doen. Is dat eigenlijk wel zo erg? Heb je echt altijd iemand nodig die je verder helpt in je carrière, of kun je beter zolang mogelijk de volledige regie houden?
Kinda Weird Magazine-hoofdredacteur Charlie Bungay praat met de zangers van Enjoyable Listens, Bull en Canned Pineapple om erachter te komen wat voor een artiest de voor- en nadelen zijn van het alles zelf doen.

14.30 – 15.30 // ROOM 1

De voorverkoop van een Rotown-show opstarten, kost normaal gesproken een half uurtje. Het kan sneller, helemaal als jullie het Rotown-marketingteam een handje helpen. Welke persfoto moeten ze kiezen, wat is de belangrijkste doelgroep en hoe moet de ‘deze band is voor fans van…’ worden omschreven? Het publiek gaat een cruciale rol spelen in de succesvolle aankondiging. Volg op groot scherm hoe de show daadwerkelijk live on sale gaat en vier elk verkocht kaartje met het marketingteam mee. Onder leiding van Sherill Samson.

12.30 – 13.20 // ROOM 2

Mede-oprichter van het Speedy Wunderground-label Dan Carey is als producer verantwoordelijk voor ongelooflijk veel van de meest spraakmakende artiesten die recentelijk uit Groot-Brittannië en Ierland zijn gekomen. Hij heeft gewerkt met MIA, Wet Leg, Foals, Franz Ferdinand, Bloc Party, Kae Tempest en Black Midi om er maar een paar te noemen.
Robin Kester zal Dan een klein uur ondervragen of erachter te komen wat hem nu precies zo’n uitzonderlijk betrouwbare smaakmaker maakt.

13.30 – 14.20 // ROOM 2

Trevor Dietz is sinds 2016 de manager van de band Fontaines D.C. en begeleidde hen naar de top van de Ierse en Britse hitlijsten.
In dit interview zal Jasper Leijdens (KINK) Trevor ondervragen over alles wat met zijn werk te maken heeft. Kom te weten wat moet je wel, of juist niet doen als goede manager, wat nu nog de impact van radio voor opkomende artiesten is en hoe zijn ervaring als clubpromotor heeft bijgedragen aan zijn werk als bandmanager.

14.30 – 15.30 // ROOM 2

Bands Boycott Barclays is het initiatief van een paar artiesten die zich teruggetrokken uit The Great Escape, omdat het festival werd gesponsord door Barclays, een bank die naar verluidt investeert in wapenbedrijven die samenwerken met Israël. Het initiatief werd een massabeweging die ervoor zorgde dat Barclays de sponsoring van alle Live Nation-festivals in 2024 stopzette. Drie oprichters van de protestgroep zullen uitleggen hoe zij erin slaagden dit zo snel voor elkaar te krijgen.

12.30 – 15.30 // ROOM 3

Grote kans dat je er op vrijdagochtend merkt dat je er wellicht iets te enthousiast in bent gegaan op de eerste avond van Left of the Dial en heel misschien heb je een lichte kater. Geen zorgen, wij hebben sowieso je rug. Stap onze relaxruimte binnen en ga even ontspannen liggen. Een rustgevende stem vertelt je alles wat je moet weten over de muziekindustrie. Noem het educatieve ASMR, noem het ‘t onderbewust opdoen van kennis, hoe dan ook, je zult wijzer, uitgerust en startklaar voor een nieuwe avond Left of the Dial weer naar buiten gaan.

12.30 – 13.20 // ROOM 4

Jouw zaal of festival zal op het eerste gezicht vast ongetwijfeld prima rolstoeltoegankelijk zijn. Maar heb je zelf weleens daadwerkelijk ervaren hoe het is om naar een concert te gaan als je niet kunt lopen? Micha Koenen, een groot muziekliefhebber die zijn hele leven in een rolstoel zit, neemt je graag mee naar een nabijgelegen concertzaal om je te laten ondervinden welke hindernissen hij op een gemiddelde avond moet nemen voor iets dat wij zo vanzelfsprekend vinden: naar een band gaan kijken. Stap in een van de rolstoelen die voor je klaarstaan en find out for yourself.

13.30 – 15.30 // ROOM 4

Een klein experiment: wij vroegen ons af wat er zou gebeuren als een vrij doorsnee muziekconferentiesessie in een allesbehalve gebruikelijke setting zou plaatsvinden. Daarom gaan we de meest uitgekauwde onderwerpen behandelen, zoals duurzame podia, secundaire ticketing, diversiteit, AI en waarom TikTok-views zich niet vertalen in ticketsales, maar dat doen we dan wel rijdend op een bierfiets. Jawel, een bierfiets. Wij zorgen zelfs voor een BOB die de weg weet, zodat jij zorgeloos fietsend de meest prangende muziekindustrievraagstukken kunt oplossen. Onder begeleiding van fietsfanaat en professioneel discussievoerder Frank van ’t Hof.

FRIDAY OCTOBER 18

The most condensed, yet highly effective music conference takes place in music venue Annabel. Doors open at noon. The conference programme starts at 12.30h and ends at 15.30h. Afterwards we’d love to welcome you in the bar of Annabel to have a drink with us. However, at 16.00h it’s back to more important matters: the artists of Left of the Dial!
Pro Tickets include access to all festival days and the music conference. For more information check here.

Pro Tickets12.30 - 13.20 // ROOM 1

A music festival obviously wouldn’t exist without artists, but how do you turn ‘just a bunch of bands’ into The Perfect Lineup? Enoma Amayo (Motel Mozaique, Rotterdam), Harry Dodson (Outer Town, Bristol) and Stefan Reichmann (Haldern Pop, Haldern) will discuss all the hard work that goes into putting together a well-balanced lineup, covering the artistic side of the job, for example how they decide which artists fit their festival’s profile, as well as the more practical stuff, like when do they start the booking process, or how do they know what kind of fee a band is worth. Moderated by Rick Morton.

13.30 - 14.20 // ROOM 1

When you first start making music, the managers, labels and agents usually aren’t exactly queueing up outside your door and you have no choice but to do everything yourself. Is that a bad thing though? Do you always need someone to help you further your career, or is it better to keep full control?
Kinda Weird Magazine editor-in-chief Charlie Bungay talks to the singers of Enjoyable Listens, Bull and Canned Pineapple to find out the pros and cons of keeping things in your own hands as an artists.

14.30 - 15.30 // ROOM 1

Putting a Rotown show on sale usually takes about 30 minutes. It could be done faster, especially if you help the marketing team out. Which press shot should they pick, who’s the target audience, and what should be the ‘this bands sounds like’ tagline? You will play a major role in the successful launch of this show and experience music marketing in the most direct way. Watch the actual announcement live on a big screen and celebrate every ticket sold. Hosted by Sherill Samson.

12.30 - 13.20 // ROOM 2

Producer and co-founder of the Speedy Wunderground label Dan Carey is behind many of the most buzzed-about artists coming out of the UK and Ireland right now.
He’s worked with MIA, Wet Leg, Foals, Franz Ferdinand, Bloc Party, Kae Tempest and Black Midi to name just a few. Rotterdam based artist Robin Kester will spend 50 minutes with him to find what makes him such an exceptionally reliable tastemaker.

13.30 - 14.20 // ROOM 2

Trevor began managing Fontaines D.C in 2016 and helped mastermind the band's journey to the top of the Irish and UK charts.
In a keynote-interview, Jasper Leijdens (Dutch radio station KINK) will explore different topics like what it takes to be a good manager, the impact of radio on the industry, and how Trevor’s experience as a club promotor has contributed to being a successful band manager.

14.30 - 15.30 // ROOM 2

Bands Boycott Barclays is a movement started by a handful of artists who dropped out of The Great Escape festival because of its ties with Barclays, a bank with investment links to arms companies that trade with Israel. It snowballed into a mass movement and resulted in Barclays suspending its sponsorship of all music festivals staged by promoter Live Nation in 2024. Three founders of the protest group will explain how they managed to achieve results so quickly.

12.30 - 15.30 // ROOM 3

On Friday morning you might realise that maybe you were a bit too eager the first night of Left of the Dial, and maybe, just maybe you are slightly hangover. Not to worry, we got you covered. Step into our relax room and lay down. A soothing voice will tell you everything you need to know about the music industry. Call it educational-ASMR, call it the subliminal gaining of knowledge, either way, you will leave wiser, refreshed and ready for another night of Left of the Dial.

12.30 - 13.20 // ROOM 4

It’s easy to assume that your venue or festival is wheelchair accessible. But do you really know what it’s like to go to a show if you’re not able to walk? Micha Koenen, a huge music lover who’s been in a wheelchair his whole life takes you on a tour to a neighbouring venue to give you a first-hand experience of all the hurdles he has to take for something we usually take for granted: seeing a show. Hop into one of the wheelchairs and find out for yourself.

13.30 - 15.30 // ROOM 4

A bit of an experimental one: We were wondering what would happen if you’d bring a pretty run of the mill music conference session into an anything but usual setting. So, let’s discuss the predictable: greener stages, ticket scalpers, diversity, AI and why TikTok views don’t generate any ticket sales, but let’s do it while riding a beer bike. Yes. A beer bike. We’ll provide the designated driver, so that you can solve the most pressing music industry problems while riding a beer bike. Hosted by professional debater and bike-fanatic and Frank van ‘t Hof.