Fruit Tones (UK)

Het garagepopgevaarte Fruit Tones zou in 2020 al op Left of the Dial staan om ons kennis te laten maken met hun mix van rauwe onbeteugelde energie van fuzzy gitaren en de beknopte euforie van pop. In het tussenliggende jaar hebben ze een nieuw album geschreven, dat wellicht wat volwassener klinkt, maar nog steeds even veel eer doet aan hun motto “keep it weird”. Vraag je om een goede tijd, dan krijg je Fruit Tones!

Garage pop outfit Fruit Tones was supposed to join Left of the Dial in 2020 to show us their raw unrestrained energy of fuzzy guitars mixed with the concise euphoria of pop. They have used the past year to write a new album, which may sound a bit more mature, but still lives up to their motto “keep it weird”. If you ask for a good time, you will get Fruit Tones!

Playing: Saturday / Location: TBA / Time: TBA


You might also like: