Young Romance (UK)

Young Romance - Left of the Dial 2018 - Rotterdam

Die eerste kriebels van prille romantiek, je kent het wel. Het Britse duo Young Romance drukt dit precaire gevoel uit met een rauwe variant op droompop, een soort missing link tussen Kate Bush en The Jesus & Mary Chain. Het komende album Don’t Look belooft echter een agressiever, feller geluid. Young Romance deelde al eerder het podium met Mystery Jets, Slow Club and Summer Camp. HomepageFacebookTwitterInstagramSpotify

British duo Young Romance express those first romantic jitters with their raw take on dream pop, sounding like a missing link between Kate Bush and The Jesus & Mary Chain. Upcoming album Do Not Look promises a more aggressive, piercing sound. Young Romance already shared the stage with the likes of Mystery Jets, Slow Club and Summer Camp.