Camera (DE)

Camera (DE) - Left of the Dial 2018 - Rotterdam

Curated by Indieprins jaapjaapjaap
Met slechts minimale instrumentatie weet de wonderbaarlijke Duitse experimentele rockformatie Camera de meest hypnotiserende, surrealistische geluiden op te roepen. Kenmerkend aan Camera is hun guerrilla-mentaliteit; de band speelt graag op onconventionele locaties, altijd de grenzen opzoekend tussen performance en plek. Wat voor een echte camera geldt, doet het ook voor deze bijzondere band: elke keer als je ze oppakt, neem je weer iets nieuws waar. HomepageFacebookTwitter – Spotify

Over Indieprins jaapjaapjaap
De vrijdag in WORM wordt volledig gecureerd door Jaap van der Velde, zanger en gitarist van o.m. The Homesick. De door 3voor12 vernoemde ‘Dokkumer indieprins’ speelt met zijn verschillende bands jaarlijks oneindig veel shows in binnen- en buitenland, vaak met lokaal talent. Zo weet hij dus beter dan wie dan ook waar de beste nieuwe acts te vinden zijn. Voor Left of the Dial koos hij er daar zes van uit.

Curated by Indieprins jaapjaapjaap
With only minimal instrumentation, the miraculous German experimental rock formation known as Camera evoke the most hypnotic, surrealistic sounds. Characteristic of Camera is their guerrilla mentality; this band likes to play in unconventional locations, always looking for the boundaries between performance and space. Which is true for any real camera,  also applies for this special band: every time you pick them up, you will witness something new.

About Indieprins jaapjaapjaap
Friday night in WORM will be fully curated by Jaap van der Velde, singer and guitarist of (among others) The Homesick. Proclaimed the Frisian Indie Prince by the Dutch media, Jaap plays a never-ending number of shows with his bands, both in the Netherlands and internationally. He often plays with local talent and knows exactly where the best bands are at. For Left of the Dial he chose six of those bands.